Over de generator

Deze pagina geeft algemene informatie over het project en over random codes in het algemeen.

Over de generator

In de afgelopen jaren hebben we verschillende websites ontwikkeld die afhankelijk waren van unieke codes voor authenticatie, zowel voor unieke gebruikersnamen als voor automatisch gegenereerde wachtwoorden. Ook hebben we een reeks validatie checks ontwikkeld voor contact- en registratieformulieren, die gebruikt worden op verschillende websites.

Zowel het generator- als het validator script bleken erg nuttig te zijn. Deze website stelt u in staat beide scripts voor uw eigen doeleinden te gebruiken.

Echt random v.s Pseudo random

"Er zijn twee hoofdmethodes die gebruikt worden om random codes te genereren. De een meet enkele een fysiek fenomeen waarvan verwacht wordt dat het random is en compenseert daarna voor mogelijke bias in het meetproces. De ander gebruikt computer algoritmes die lange opeenvolgingen van ogenschijnlijk willekeurige resultaten produceren, die in feite compleet bepaald worden door een kortere beginwaarde, ook wel bekend als seed of sleutel. De laatstgenoemde type worden meestal aangeduid als “Pseudorandom getallen generators”."

"Een "random getallen generator” puur gebaseerd op deterministische berekeningen kan niet gezien worden als een “ware” random getallen generator, omdat zijn output inherent voorspelbaar is. John von Neumann sprak ooit de woorden “Iedereen die rekenkundige methodes gebruikt om willekeurige getallen te genereren is in een staat van zonde”. Een “echt” random getallen generator onderscheiden van een pseudo-random nummer generator is een erg lastig probleem. Echter, bedachtzaam gekozen pseudo-random getallen generators kunnen gebruikt worden in plaats van echt random nummers in veel gebruikte applicaties. Streng statistische analyse van de output is vaak nodig om een overtuigend algoritme te hebben."

Deze tekst is overgenomen uit het Wikipedia artikel Random number generation.
Als u echt random nummers wilt, bezoek dan Random.org of HotBits

Disclaimer

Deze software is verschaft “zoals aangeboden” en de auteur ontkent alle garanties met betrekking tot deze software inclusief alle aangenomen garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid. Onder geen enkele omstandigheden zal de auteur verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor enige speciale, directe of indirecte schade of schade die resulteren in verlies van gebruik, data, of winst, zowel in contract, nalatigheid of andere onrechtmatige acties, die voorkomen uit of in verbinding met deze software.